سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
آدمى نهفته در زیر زبان خویش است . [نهج البلاغه]